لزوم اعتبارسنجی شماره تلفن همراه اولیاء دانش آموزان، توسط مدیران
صفحه اصلی سامانه ها سامانه سناد لزوم اعتبارسنجی شماره تلفن همراه اولیاء دانش آموزان، توسط مدیران

لزوم اعتبارسنجی شماره تلفن همراه اولیاء دانش آموزان، توسط مدیران

پیرو بخشنامه شماره 65214 مورخ 97/4/16 این دفتر و نظر به لزوم اعتبارسنجی شماره تلفن همراه اولیاء دانش آموزان و الزام ثبت شماره تلفن همراه پدر و مادر به تفکیک درسامانه سناد، شایسته است به مدیران محترم مدارس دستور فرمائید مطابق موارد ذیل اقدام نمایند.

1. در مدارس شهری ثبت شماره تلفن همراه برای پدر و مادر بطور جداگانه و مستقل الزامی می باشد.

تبصره 1: برای دانش آموزانیکه با یکی از والدین زندگی می کنند ثبت مورد از طریق گزینه مربوط در سامانه سناد الزامی می باشد.

تبصره 2: برای دانش آموزان تحت سرپرستی بهزیستی، ثبت مورد از طریق گزینه مربوط در سامانه سناد الزامی می باشد.

تبصره 3: برای دانش آموزانی که تحت سرپرستی قیمی غیر از پدر و مادر زندگی می‌کنند ثبت مورد از طریق گزینه مربوط در سامانه سناد الزامی می باشد.

2. در مدارس روستایی ثبت شماره تلفن همراه پدر یا ولی ای که دانش آموزبا وی زندگی می کند به تنهایی کفایت می کند و در صورت فقدان پدر، مادر، پدر و مادرو یا قیم موارد مانندتبصره های بند 1 اجرا می شود.

لازم به ذکر است کلاس بندیاولیه دانش آموزان صرفا پس از ثبت شماره تلفن همراه مربوط توسط مسئولین اجرایی مدرسه امکان پذیر خواهد بود و برای نهایی شدن کلاس بندی لازم است هریک از والدین (پدر و مادربطور جداگانه) کدملی خود را از طریق تلفن همراه خود (که شماره آن برای پدر و مادر متفاوت است) به سر شماره 30001200 ارسال نمایند.
نکته: ارقام کدملی بدون فاصله و یا هیچگونه علامت، صرفا بصورت یک عدد 10 رقمی ارسال شود. ( بعنوان مثال کدملی 2-123451-041 بهصورت 0411234512 ارسال می شود).

ضروری است مدیران محترم مدارس راهنمایی لازم را به اولیاء جهت ثبت و ارسال پیامک به سر شماره اعلام شده ارائه نمایند.

"شاپور محمد زاده مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی"

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

زمان صدور حواله کتاب درسی برای مدارس

این روز ها مدیران مدارس به شدت درگیر پروسه های ثبت نام دانش آموزان و درخواس...