چگونه آزمون عملکردی طراحی کنیم؟
صفحه اصلی آموزش چگونه آزمون عملکردی طراحی کنیم؟

چگونه آزمون عملکردی طراحی کنیم؟

آزمونهای عملکردی؛ سنجش مهارتهای دانش آموز از یادگیری تا عمل

در نظام ارزشیابی سنتی معلمان بیشتر تلاش می کردند که از نتایج یادگیری دانش آموزان ارزشیابی به عمل آورند و آن را به صورت نمره گزارش دهند و کمتر به نحوه و چگونگی یادگیری و بهبود آن توجه می شود. حال آنکه در ارزشیابی توصیفی ارزشیابی های او به یادگیری بهتر می انجامد و نقاط ضعف و قوت عملکرد دانش آموزان بررسی می شودو راه حل برای برطرف کردن و یا بهبود آنها یافت می شود نه اینکه صرفاً ضعفها منعکس شود. و معلم نیز در تمام مراحل یادگیری با دانش آموزان همراه است و آنها را هدایت و راهنمایی می کند. یکی از ویژگیهای ارزشیابی توصیفی تأکید بر عملکرد است. یعنی ارزشیابی توصیفی به نوعی عملکرد گرا است. عملکرد گرایی به این معنی است که معلم در تلاش است که ببیند چه تحولاتی در دانش آموز در حین فعالیتهای یادگیری رخ داده است و واقعاً دانش آموز در عمل چه تغییری کرده است. با توجه به تجارب این نوع ارزشیابی ها  برای دانش آموزان جذاب و با معنی است و معلمان نیز با بررسی فعالیتهای دانش آموزان اطلاعات واقعی و دقیق به دست می آورند که با آن بهتر می توانند در بهبود یادگیری به آنها کمک کنند و حتی دانش آموزان در عمل با تواناییها ضعف های خود آشنا می شوند. زیرا بسیاری از مهارتها و شناختها در مرحله عمل است که قابل مطالعه و بررسی است.

دراین فایل " چگونه آزمون عملکردی طراحی کنیم " را پرتال خبری سناد به طور دقیق ارائه می‌دهد.

 

فایل راهنمای نحوه طراحی آزمون عملکردی : دانلود فایل

 

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

حذف شرط معدل دانشگاه فرهنگیان

بطال شرط داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه برای داوطلبان ورود به دانشگا...