شیوه نامه ی چهاردهمین دوره ی جشنواره ی الگوهای تدریس برتر
صفحه اصلی آموزش شیوه نامه ی چهاردهمین دوره ی جشنواره ی الگوهای تدریس برتر

شیوه نامه ی چهاردهمین دوره ی جشنواره ی الگوهای تدریس برتر

بخشنامه شیوه نامه چهاردهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه دوم

  بنابراعلام اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل،شیوه نامه ی چهاردهمین جشنواره ی الگوهای تدریس برتر در دوره دوم متوسطه نظری به ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان ارسال گردید.
بر اساس این بخشنامه جشنواره الگوهای تدریس برتر همانند سال تحصیلی گذشته در دو بخش علمی و عملی برگزار خواهد شد  که در بخش عملی، جشنواره حضوری در درس ریاضی 1 پایه دهم و با روش جدید مطابق شیوه نامه پیوست اجرا خواهد شد.

بخش علمی جشنواره : تجربیات برتر مدیران  _  تجربیات برتر دبیران  _  ارائه مقالات علمی

بخش عملی جشنواره: تدریس غیر حضوری    _   تدریس حضوری

 

دریافت شیوه نامه : دانلو فایل

دریافت بخشنامه : دانلود فایل 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید